Tallers Graffiti

Després d’anys d’experiència hem perfeccionat la tècnica de l’esprai i les pistoles aerogràfiques creant des de solucions bàsiques per fer plantilles fins a murals gegantins per a façanes, decoracions d’espais, escenografies… El taller de graffiti dóna als joves una base sòlida per distingir entre embrutar les parets o decorar espais grisos amb graffitis artístics.

Aquestes son les nostres diferents modalitats de tallers d’StreetArt
-Iniciació al grafftiti (Grup minim de 5 persones)
-Perfeccionament per a iniciats (en grup o individual)
-Grups d’empresa (Taller a mida del grup)
-Festa/Taller Aniversari (Taller pensat per grups (10/15 nens)
-Mostra i exhibició (festes, presentacions, fires…sense limit d’assistents)
-Plantiles o trepes (Grup minim de 5 persones)

Taller d’Iniciació

Tallers educatius per a joves.
Grups de 10 a 14 joves (escoles, esplais, casals…).
2 monitors nostres
Durada d’un matí o d’una tarda (de 4 a 5h, amb un descans de 20min.).
Edat: A partir de 12 anys.
Dificultat: Mitja.

Temari del taller de Graffiti

El taller es divideix en dues parts:

Es comença amb una part teòrica que va acompanyada d’un video per introduir els joves en el món del Graffiti. Se’ls ensenya història i vocabulari graffiter, se’ls dóna bibliografia i un llistat de pàgines web on poden trobar tot tipus d’imatges i d’informació relacionada amb el graffiti.

A continuació es passa a la part pràctica per familiaritzar-los amb les eines de treball. Els ensenyem a utilitzar els diferents tipus d’esprais, explicant-els-hi les semblances i diferències entre aquests materials. Un dels exercicis que farem serà crear plantilles d’acetat, amb les quals els joves les utilitzaran per pintar-se camisetes (demanem que els joves portin 1 camiseta blanca per poder pintar-se-la) i plafons o paret (que disposarà el centre).

Un cop ensenyada la manera de controlar els colors i les proporcions, es començarà a pensar i seguidament a projectar la idea en un mur (cedit pel Centre; blanquejat prèviament) on tots els participants podran pintar amb esprais, partint d’un tema discutit entre tots els participants i els monitors.

Part teòrica
•Introducció al Graffiti
Dels principis a Nova York fins a les últimes corrents avantguardistes europees.
•Explicació dels materials (esprais, pistoles aerogràfiques).
Procés i diferents tècniques de treball segons el suport.
•Biografia i webs interessants.

Part pràctica
•Creació de trepes (plantilles d’acetat).
•Estampació de trepes sobre suports varis (camisetes, cartró, volums).
•Pràctica de les tècniques del Graffiti amb esprais.
•Realització d’un mural conjunt sobre lona o una paret del centre.

Material que cal (per persona):
Samarreta blanca (per pintar-la)

El Centre ha de disposar de:

•Sala fosca per poder projectar un video.
•Sala gran amb taules i amb ventilació.
•Un mur on pintarem el graffiti (blanquejat amb pintura plàstica prèviament)
(si no es disposa de cap mur es pot realitzar sobre una lona.)

Important:
Els participants del taller han de tenir molt interès per les arts plàstiques, el dibuix i el graffiti